Introduksjonssamtale

Vi kommer til å gå igjennom deres kontorbehov, 
fortelle hvordan vi i Vogl arbeider samt i felleskap legge en plan for å finne et kontor som ditt selskap kan vokse og trives i.